Prijslijst

Overzicht lesgeld (zang/gitaar/piano/songwriting/theorie)

Nb: Deze prijzen zijn inclusief BTW.


Lestijden:

Maandag van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Dinsdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Woensdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.


Overige lessen:

  • Workshop voor minimaal 5 - maximaal 10 personen in mijn muziek-atelier te Zevenaar:
   • Per 60 minuten voor € 9,- per persoon.
   • Het minimum lesgeld bedraagt € 45,- exclusief btw (21%).
   • Vanaf persoon 6 wordt een extra bedrag van € 5,- p.p. gerekend.


  • Workshop voor minimaal 5 - maximaal 10 personen op locatie:
   • Per 60 minuten voor € 11,- per persoon exclusief reiskosten*, btw (21%) en geluidsinstallatie (tegen tarief per sessie, in overleg).
   • Het basisbedrag is € 55,- .
   • Vanaf persoon 6 wordt een extra bedrag van € 5,50 p.p. gerekend.


  • Workshop voor minimaal 5 - maximaal 25 personen op locatie:
   • Per 90 minuten voor € 15,- per persoon exclusief reiskosten, btw (21%) en geluidsinstallatie (tegen tarief per sessie, in overleg).
   • Het basisbedrag is € 75,- .
   • Vanaf persoon 6 wordt een extra bedrag van € 2,50 p.p. gerekend.


Workshop-dagen:

donderdag, vrijdag, zaterdag, tijden in overleg.

Tip; boek een workshop ruim van tevoren om teleurstellingen te voorkomen!


Lesvoorwaarden


Proefles

Iedere geïnteresseerde leerling nodig ik van harte uit voor een gratis proefles om af te tasten of het klikt en mijn invulling van de lessen je prettig bevalt.


Keuze overeenkomsten

1.) Losse lessen;

Samenvatting lesovereenkomst en voorwaarden:

   • Lessen dienen per enkele les gepland te worden;
   • Lessen dienen minimaal 1 week van tevoren gepland te worden;
   • Leerlingen hebben geen recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag;
   • Elke individuele les dient vooraf of bij aanvang van de les betaald te worden;
   • Een afgesproken les kan niet meer worden afgezegd.


2.) 10 lessenpakket;

Samenvatting lesovereenkomst en voorwaarden:

   • Leerlingen hebben recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag;
   • Het gehele lespakket a 10 lessen dient voor aanvang van de eerste les betaald te worden;
   • De overeenkomst wordt automatisch per 10 lessen verlengd (opzegtermijn van 1 maand);
   • Leerlingen hebben een aanwezigheidsplicht van 90%; dwz van de 10 lessen mag de leerling 1 les missen mits dit 24uur van tevoren is gemeld.


3.) 20 lessenpakket;

Samenvatting lesovereenkomst en voorwaarden:

   • Leerlingen hebben recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag;
   • Het gehele lespakket a 20 lessen kan in twee termijnen betaald te worden;
   • De overeenkomst wordt automatisch per 20 lessen verlengd (opzegtermijn van 1 maand);
   • Er dienen slechts 19 lessen betaald te worden. De twintigste les is gratis (mits de betalingen op tijd zijn voldaan);
   • Leerlingen hebben een aanwezigheidsplicht van 90%; dwz van de 20 lessen mag de leerling 2 lessen missen mits dit 24uur van tevoren is gemeld.


4.) Workshop/groepslessen;

Samenvatting overeenkomst en voorwaarden:

   • Zodra een workshop/groepsles is geboekt, kan deze niet afgezegd worden;
   • Indien er toch een afzegging wordt gedaan, dan zal er 75% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht;
   • Indien er minder deelnemers zijn dan afgesproken, zal het van tevoren afgesproken totaalbedrag toch in rekening worden gebracht;
   • In goed overleg is er ruimte voor een verandering van dag/tijd van een reeds geboekte workshop/groepsles;
   • Deelnemers en begeleidster dienen maximaal 15min vóór aanvangstijd aanwezig te zijn;
   • Indien er een geluidsinstallatie gewenst is, gebeurt dit in overleg en aan de hand van de benodigdheden zal er een tarief worden afgesproken;
   • Alle extra materialen die nodig zijn, zullen worden verzorgd door de begeleidster.


Lesovereenkomst

Voorafgaande aan de eerste les na de gratis proefles, krijgt de leerling een lesovereenkomst die doorgelezen en getekend dient te worden. Deze lesovereenkomst geeft aan welk lessenpakket de leerling heeft en welke voorwaarden daarbij horen.


Betaling

Het lesgeld dient voor aanvang van les 1 voldaan te worden. De voorkeur gaat uit naar een bankoverschrijving, waarvan de leerling een factuur per email toegestuurd krijgt. Indien je toch graag contant wilt voldoen, dan kan dat ook en krijg je een kwitantie als bewijs.


Voor verdere vragen, schroom je niet en vraag raak via het contactformulier!