Algemene voorwaarden

Algemene lesvoorwaarden


Proefles

Iedere geïnteresseerde leerling nodig ik van harte uit voor een gratis proefles om af te tasten of het klikt en mijn invulling van de lessen je prettig bevalt. Een proefles duurt doorgaans 30 tot 45 min.

Lesovereenkomst

Voorafgaande aan de eerste les na de gratis proefles, krijgt de leerling een lesovereenkomst die doorgelezen en getekend dient te worden. Deze lesovereenkomst geeft aan welk lessenpakket de leerling heeft en welke voorwaarden daarbij horen.

Betaling

Het lesgeld dient voor aanvang van les 1 voldaan te worden. De voorkeur gaat uit naar een bankoverschrijving, waarvan de leerling een factuur per email toegestuurd krijgt. Indien je toch graag contant wilt voldoen, dan kan dat ook en krijg je een kwitantie als bewijs. Losse lessen kunnen ook worden voldaan middels een online betalingslink (tikkie).

Keuze overeenkomsten

1.) Losse lessen;

   • Lessen dienen per enkele les gepland te worden;

   • Leerlingen hebben geen recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag;

   • Elke individuele les dient vooraf of bij aanvang van de les betaald te worden;

   • Lessen kunnen maximaal 2 weken van tevoren ingepland worden;

   • In goed overleg en met geldige reden kan een afgesproken les worden verzet, mits dit 24uur van tevoren is gemeld.

2.) 10 lessenpakket;

   • Leerlingen hebben recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag op basis van beschikbaarheid;

   • Het gehele lespakket à 10 lessen dient voor aanvang van de eerste les betaald te worden;

   • Een terugkerende lestijd/dag is enkel gegarandeerd mits het lesgeld is voldaan;

   • De overeenkomst wordt automatisch per 10 lessen verlengd (opzegtermijn van 1 maand);

   • Na verlenging wordt de vaste, terugkerende lestijd/dag wederom vastgelegd;

   • Leerlingen hebben een aanwezigheidsplicht van 90%; dwz van de 10 lessen mag de leerling 1 les verzetten in overeenstemming en mits dit 24uur van tevoren is gemeld en tot een nieuwe lesdatum is overeengekomen.

3.) 20 lessenpakket;

   • Leerlingen hebben recht op een vaste, terugkerende lestijd en lesdag op basis van beschikbaarheid;

   • Het gehele lespakket à 20 lessen kan in twee termijnen van 10 lessen betaald te worden;

   • Een terugkerende lestijd/dag is enkel gegarandeerd mits het lesgeld is voldaan;

   • De overeenkomst wordt automatisch per 20 lessen verlengd (opzegtermijn van 1 maand);

   • Na verlenging wordt de vaste, terugkerende lestijd/dag wederom vastgelegd;

   • Per betaaltermijn wordt de korting toegepast (zie tarieven);

   • Leerlingen hebben een aanwezigheidsplicht van 90%; dwz van de 20 lessen mag de leerling 2 lessen verzetten in overeenstemming en mits dit 24uur van tevoren is gemeld en tot een nieuwe lesdatum is overeengekomen.

4.) Workshop/groepslessen;

   • Zodra een workshop/groepsles is geboekt, kan deze niet afgezegd worden;

   • Indien er toch een afzegging wordt gedaan, dan zal er 75% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht;

   • Indien er minder deelnemers zijn dan afgesproken, zal het van tevoren afgesproken totaalbedrag wel in rekening worden gebracht;

   • In goed overleg is er ruimte voor een verandering van dag/tijd van een reeds geboekte workshop/groepsles;

   • Deelnemers dienen minimaal 15min vóór aanvangstijd aanwezig te zijn;

   • Indien er een geluidsinstallatie gewenst is, gebeurt dit in overleg en afhankelijk van de benodigdheden zal er een tarief worden afgesproken;

   • Alle extra materialen die nodig zijn, zullen worden verzorgd door Jorien.

Voor verdere vragen, schroom je niet en vraag raak via het contactformulier!