Songwriting & muziektheorie

Songwriting en muziektheorie

1. Songwriting:

 • Het beheersen van een begeleidingsinstrument (piano/gitaar)
 • Gedeelte muziektheorie waaronder vorm- , harmonie- , akkoordenleer
 • Zang en instrument combineren
 • Een compositie leren maken
 • Echt leren 'luisteren' naar een songwriter
 • Het leren analyseren van je eigen (live) opnamen
 • Eindrecording (op meerdere sporen) maken en meehelpen aan het afmix-masteringproces

2. Muziektheorie:

 • Notenschrift, maat, tempo
 • Melodieleer
 • Akkoordenleer
 • Harmonieleer
 • Vormleer
 • Instrumentenleer

Op basis hiervan kan de zangles verder worden verbreed op de volgende punten:

 • Solfège
 • bladmuziek leren lezen
 • dynamiek*
 • staccato/legato/glissando*
 • meerstemmigheid*

* deze punten komen ook aan bod bij een reguliere zangles, maar kunnen worden verbeterd door meer theoretisch inzicht.