Uitleg pianolessen

Lesopzet piano voor beginners/semi gevorderden


1. Onder de knie krijgen van het begeleidend pianospel (niét het klassieke pianospel!)


 • Uitleg over het instrument piano.
 • Het aanleren van de basisakkoorden en deze leren over te pakken. De akkoorden worden vervolgens verder uitgebreid. Welke (basis)akkoorden dit zijn, is afhankelijk van het lied dat je uitkiest welke je wilt leren spelen!
 • Met je linkerhand leren de basnoten te spelen.
 • Het aanleren van piano'slagjes' (ritmiek) in verschillende maatsoorten.
 • Soleren (de nadruk ligt hier niét op; hier zal verder aan worden gewerkt in de lessen voor gevorderden)
 • Vormschema leren herkennen en zelfstandig uit leren werken.
 • Leren transponeren (een lied in een andere toonsoort zetten), leren noten lezen, intervallenkennis, uitleg over het verschil tussen majeur en mineur en andere theoretische zaken. Het is allemaal mogelijk om te leren, maar alleen als je dit zelf wilt!
 • Tussentijdse opnamen worden gemaakt om de vorderingen van je spel te kunnen beluisteren!
 • Alle liedjes die je leert spelen kies je zelf uit, of ze moeten van een verschrikkelijk hoog niveau zijn dat ik andere liedjes aandraag
 • Indien gewenst kun je van notenschrift af leren spelen, maar dit is een langzamere weg dan vanuit akkoordenschema's


2. Het begeleiden van een zanger(es)


 • Aangezien ik tevens zangles geef, zul je ook leren hoe je een zanger(es) het beste kunt begeleiden. Dit zullen we eerst samen oefenen, maar vervolgens zul je dit met een zangleerling gaan doen. Zo krijgt je spel wat meer diepgang en merk je dat je als pianist een belangrijke rol speelt in het in goede banen leiden van het samenspel. Hierbij komen de volgende technieken onder andere aan bod:
 • Dynamiek
 • Ritmiek
 • Het goed kennen van het vormschema
 • Improvisatie
 • Performance

Zodra je de status van beginner/gevorderde hebt overschreden, kun je ervoor kiezen om vervolglessen bij een collega te nemen in Arnhem.