Uitleg zanglessen

Lesopzet zanglessen

1. Onder de knie krijgen van zangtechnieken zoals;

 • Houding
 • Ademsteun/ademdruk
 • Articulatie
 • Zuiverheid
 • Uitbreiden van je register (stembereik)
 • Het oplossen van een mogelijke stembreuk
 • Overlap tussen borst- en kop(falset)stem verbeteren
 • Timbre (klankkleur) en vibrato ontwikkelen en uitbreiden
 • Dynamiek
 • Staccato/legato/glissando/adlips leren maken
 • Meerstemmigheid
 • timing/ritmiek/tempo

Dit gebeurt op basis van zangoefeningen en vervolgens gecombineerd met songs. Zo wordt de aangeleerde techniek direct in praktijk gebracht wat resulteert in het sneller begrijpen van het nut van bepaalde technieken.

2. In praktijk brengen van de zangtechnieken

 • Interpretatie
 • Improvisatie
 • Performance
 • Microfoontechniek

Hierbij worden audio- en evt video opnames gemaakt, een spiegel gebruikt, uitversterkte microfoon met/zonder standaard om uiteindelijk live op te treden.

Iedere leerling mag in eerste instantie zijn/haar eigen lied uitkiezen, maar naarmate de lessen vorderen zal ik ook een aantal liedjes aandragen zodat de zang tot een hoger niveau kan worden gebracht en de leerling zijn comfort-zone zal verlaten. De bladmuziek en teksten worden door mij aangeleverd evenals de oefeningen. Omdat het erg lastig is (vooral in het begin) om de oefeningen te onthouden zal ik deze indien gewenst per email/dropbox in Mp3 formaat opsturen.